1. Tehdään maailmasta ehjä!

Lähivuosina ratkaistaan ihmiskunnan kohtalo. Meidän on löydettävä keinot kääntää kurssia. Ne löytyvät ehkä lähempää kuin luulemmekaan.

Kolme vuotta sitten sain kutsun osallistua Helsinki Challenge -tiedekilpailuun, jossa etsittiin ratkaisuja maailman isoihin ongelmiin. Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen tavoitteissa on esitetty 17 hurjaa tavoitetta, joiden avulla maailman tilaa tulisi kohentaa seuraavan kymmenen vuoden aikana kolmella alueella: ympäristö, talous ja ihminen.

Tavoitteet voivat toteutua vain sillä ehdolla, että muutamme ongelmien ydinsyyn. Kaikki YK:n Agenda 2030:lla mainitut ongelmat johtuvat enemmän tai vähemmän ihmisen toimista ja tavastamme ajatella. Ajattelumme ohjaa käytöstämme.

Muuttaaksemme maailman suunnan meidän pitää oikaista kaksi väärää oletusta ajattelustamme. Molemmat ovat sitkeitä ja edellyttävät uudenlaista ymmärrystä itsestä ja maailmasta.

Kirjassani Whole and One (suomeksi Yhtä ja kaikki) esitän, mitä ajattelussamme oleville virheille voi tehdä. Tarvitsemme ajatusaistin, jonka avulla näkisimme oman ajattelumme sen toimiessa. Jos ajatusaisti toimii, korjaamme virheen jopa ennen kuin ehdimme tehdä sen.

Kirja perustuu fyysikko David Bohmin esittämille näkemyksille. Bohmin mukaan maailmankaikkeus on yhtä yhtenäistä liikettä, jonka ajattelu pirstoo palasiksi vakavin seurauksin. Tarvitsemme ajattelua, mutta sitä pitää käyttää vain siihen, mihin se sopii ja on tarkoitettu. Bohm luettelee kirjoissaan 21 ajattelulle tyypillistä piirrettä. Osa on välttämättömiä, osa suorastaan vaarallisia.

Tutustuin Bohmin ajatuksiin 40 vuotta sitten ja tätä kirjaani varten paneuduin niihin uudelleen. Hänen näkemyksensä tuntuvat nyt erityisen ajankohtaisilta. Olemme kehittyneet teknisesti ja taidollisesti ällistyttävällä vauhdilla, mutta maailma on rikki. Mitä voimme yksilöinä ja yhdessä tehdä tehdäksemme maailmasta ehjän?

Bohm kysyy, miksi emme tajua olevamme yhtä maailman kanssa. Hänen ällistyttävä vastauksensa on, että ajattelu estää tämän, koska se on nopeasti reagoiva ehdollistunut refleksi. Bohm katsoo ajattelun luovan maailmamme, mutta tuo maailma on vain osittain totta.Emme pysty ratkaisemaan maailman ongelmia yksitellen. Meidän on etsittävä niiden juurisyy ja eliminoitava se. Maailmasta tulee ehjä, kun näemme maailman oikein ja tajuamme olevamme yhtä kaiken kanssa. Näkemiseen tarvitsemme ymmärrystä siitä miten ajattelu toimii ja luo maailmaa. Tieto ei kuitenkaan riitä, tarvitsemme uuden kartan mielestä ja maailmasta.

Kysyn kirjassani, pystymmekö luomaan maailmasta ehjän. Emme, jos pidämme kiinni nykyisestä maailmankuvasta. Kyllä, jos korjaamme virheet ajattelussamme. Tähän tehtävään kutsun kaikkia, joita maailman kohtalo kiinnostaa.

Kirjalla on myös englanninkielinen Whole and One. Facebookissa voi seurata tai osallistua kirjasta käytävään keskusteluun suomeksi täällä ja englanniksi täällä. Tammikuun ajan kirjaa voi ennakkotilata täältä

Kirjan "Yhtä ja kaikki" avausaukeama, s. 8-9
Kirjan "Yhtä ja kaikki" avausaukeama, s. 8-9